Skip to main content

Rekisteriseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

Takaladon Liha ja Kala Oy
Y-tunnus 2346022-9
Jokelantie 34 49400 Hamina
040 513 1281 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sari Laine
044 366 4027 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 REKISTERIN NIMI

Takaladon asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
 • Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Laskutus- ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Markkinointi
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Takaladolle antamia tietoja.
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Takaladon yhteisille yhteistyö-kumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään Takaladon tiloissa sekä tietoja käsittelevän työntekijän tiloissa ja niihin on pääsy vain määrätyillä Takaladon työntekijöillä. Kirjanpitoaineisto viedään kirjanpitäjälle, jonka luona aineiston säilytys on yhtälailla vaatimusten mukaista. Käyttäjiä sitoo salassapito-velvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Takaladon työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan  salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Arkaluontoisessa tiedonsiirrossa käytetään salattua sähköpostiyhteyttä.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Lähellä tuotettua - 100% kotimaista

Tuotevalikoimastamme löydät laadukkaita tuotteita niin arkeen kuin juhlaan, siis lähiruokaa parhaimmillaan